E agora Facebook? Europa vai servir de exemplo para todo o mundo